КЦКБ
CERT-KG

Кыргыз Республикасынын киберкоопсуздугун камсыздоо

Кыргыз Республикасынын киберкоопсуздугун камсыздоо


preview

2019-2023-жылдарга Кыргыз Республикасынын санариптик трансформация концепциясын жана киберкоопсуздук стратегиясын ишке ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасында компьютердик инциденттерди болтурбоо, чара көрүү жана башкаруунун улуттук тутумун калыптандыруу боюнча чараларды ишке ашыруу жөнүндө Протоколду талкуулоо Корея Республикасынын Эл аралык кызматташтык боюнча агенттиги (KOICA) менен Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ортосунда «Тез аракеттенүү борборун (СОК) түзүү аркылуу Кыргыз Республикасынын киберкоопсуздугун камсыздоо» долбоорун ишке ашыруу боюнча кол коюлган. – Коопсуздук операциялык борбору).