КЦКБ
CERT-KG

Кыргыз Республикасынын киберкоопсуздугу

Кыргыз Республикасынын киберкоопсуздугу


preview

Кыргыз Республикасынын 2019-2023-жылдарга санариптик трансформация концепциясынын жана киберкоопсуздук стратегиясынын пландарын ишке ашыруунун алкагында «Киберкоопсуздук жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жана тиешелүү мыйзам алдындагы актылар иштелип чыгууда.