КЦКБ
CERT-KG

Биз тууралуу

Киберкоопсуздукту камсыздоо боюнча координациялык борбору жөнүндө

Киберкоопсуздукту камсыздоо боюнча координациялык борбору Кырыгыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 21-майындагы № 266 токтому

«Кыргыз Республикасынын киберкоопсуздугун камсыздоо чөйрөсүндөгү айрым маселелер жөнүндө» ылайык түзүлгөн.

Борбор Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.